โกศล  ศรีพงษ์พิจิตร

ร้านไอดีคอม  59/19  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร. 090-0044911